Những thông tin đáng chú ý trên các trang báo sáng nay: Hệ thống công quyền của thành phố Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động. Không còn chuyện doanh nghiệp Việt không làm nổi ốc vít. Những tín hiệu lạc quan sau một học kỳ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Có dấu hiệu gia tăng đột biến các đợt tấn công mạng nhằm vào Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc.

TRỌN BỘ