Buôn lậu thuốc lá và làm thuốc lá giả vẫn luôn là một vấn đề tại các nước châu Âu. Nhân việc nước Đức đưa ra xét xử tuần qua một vụ sản xuất thuốc lá giả quy mô lớn, báo chí châu Âu một lần nữa đặt câu hỏi: Nên dùng công cụ thuế như thế nào, để vừa đạt được các mục tiêu thu ngân sách và điều tiết tiêu dùng, nhưng lại không kích thích gia tăng buôn lậu và làm giả thuốc lá.

TRỌN BỘ