Những thông tin đáng chú ý được các báo đăng tải: Sẽ hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em tại khu cách ly do dịch COVID-19. Thị trường hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định trở lại. Nhiều khu công nghiệp hoạt động hàng chục năm nhưng chưa hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng.

TRỌN BỘ