Những nội dung chính: Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào khối FDI; Tập đoàn trong nước xây dựng nhà máy sản xuất container rỗng; Hàng ngàn tỉ đồng bảo trì, duy tu và trả lương cho công nhân đường sắt - nên giao cho ai?; Điểm báo quốc tế: Các công ty sản xuất bia Nhật Bản khắc phục khó khăn do dịch COVID-19...

TRỌN BỘ