Do dịch bệnh, từ năm ngoái đến nay, giá thị trường cung cấp dịch vụ du lịch đã đạt tới mức sàn, nếu tiếp tục giảm giá sẽ phá vỡ thị trường và rất khó trở lại mức cân bằng cũ. Doanh nghiệp nhiều khi mở cửa phục vụ khách còn thua lỗ hơn là không làm gì. Giảm giá tiếp tục không phải cách thức hay.

TRỌN BỘ