Những thông tin đáng chú ý trên các trang báo: Nhiều địa phương xin bổ sung vào Quy hoạch các sân bay trên địa bàn. Sẽ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, điều hành một cách chủ động, linh hoạt để tín dụng bất động sản tăng trưởng lành mạnh, bền vững. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2021 tăng 1,52% so với tháng trước.

TRỌN BỘ