Những thông tin đáng chú ý trong phần điểm báo sáng nay: Tổng công ty Điện lực TP.HCM dự báo hóa đơn tiền điện các tháng mùa khô trên địa bàn có thể tăng đột biến; Việc xây dựng một sân bay không phải là cây đũa thần có thể làm cho nền kinh tế của tỉnh và thị trường bất động sản khởi sắc chỉ trong một thời gian ngắn; Trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ trở thành xu hướng chính trong năm nay

TRỌN BỘ