Những thông tin đáng chú ý trên các trang báo sáng nay: Cần có một quy định thống nhất hơn trong vận chuyển nông sản thời COVID-19. Cuối tháng này, Bộ Công an sẽ khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sẵn sàng điều chỉnh thời gian học và thi. Từng bước biến rác thải nhựa thành tài nguyên.

TRỌN BỘ