Tại khu vực phía Nam, 2 năm trở lại đây giá bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh tăng vọt. Việc triển khai dự án bất động sản mới khó khăn khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, điều này đã tạo nên một cuộc dịch chuyển đầu tư sang các thị trường mới như Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ,.. Theo phân tích của các chuyên gia, đang có sự dịch chuyển đầu tư bất động sản về các địa phương này.

TRỌN BỘ