Những tin tức đáng chú ý: Một nền tảng chuyên về gọi xe và giao hàng đã công bố dịch vụ đi chợ truyền thống hộ; Việt Nam đã chính thức thực hiện thành công giao dịch tín dụng thư (LC) nội địa bằng tiền đồng trên nền tảng chuỗi khối (blockchain); nhiều Luật và quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 trong đó có quy định chấm dứt mọi hoạt động đòi nợ thuê;

TRỌN BỘ