Từ nơi tập trung người bán- người mua ở một địa điểm vật lý cụ thể, giờ ta có muôn vàn cách đi chợ: đi chợ online, đi chợ hộ… Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh thống kê, số chợ truyền thống trên địa bàn đã mở lại ước chừng khoảng 25% và các quận, huyện đang cố gắng mở cửa lại các khu chợ. Góc vỉa hè tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu: chuyện đi chợ trong tình hình mới của người dân giờ đã thay đổi ra sao?

TRỌN BỘ