Hộ kinh doanh cá thể sẽ trở thành đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề xuất này được đưa ra tờ trình đề nghị xây dựng luật BHXH sửa đổi của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hiện đang có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp hơn 30% GDP của cả nước.

TRỌN BỘ