Nội dung phản ánh thảm họa trong lũ lụt như sạt lở, lũ ống, lũ quét, cô lập ở địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị trong đợt lũ vào đầu tháng 10 năm 2020. Công tác cứu hộ cứu nạn của các các lực lượng lượng quân đội, biên phòng địa bàn. Các hoạt động thiện nguyện của các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh với đồng bào. - Các giải pháp phòng tránh thiệt hại cho những năm sau này, hướng dẫn kỹ năng cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, tích trữ lương thực thực phẩm...

TRỌN BỘ