Hiện số người dùng Facebook, Youtube tại Việt Nam lên tới hàng chục triệu người, chủ yếu là giới trẻ, những người dễ bị tổn thương trên môi trường mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai Đề án "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng", đặc biệt phối hợp chặt với các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok, áp dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại như công nghệ trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn... để nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung xấu, độc.

TRỌN BỘ