Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chính vì vậy mà thời gian này được coi là giai đoạn cao điểm và gấp rút để tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bầu cử, từ đó hăng hái tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng vào ngày 23/5 tới đây, nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh hình thức tuyên truyền đa dạng. Ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh.

TRỌN BỘ