Các loại hình năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện khí, điện gió đang được đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhờ vào nhiều chính sách khuyến khích phát triển của Chính phủ. Ngoài ra, những loại hình mới hơn như điện rác, điện sinh khối cũng đang được không ít nhà đầu tư đẩy mạnh triển khai, không chỉ nhằm mục tiêu giảm tải cho điện lưới quốc gia mà còn giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường.

TRỌN BỘ