Khi công an vào cuộc điều tra và truy ra những người liên quan đến vụ sinh phẩm KT của công ty Khải - Tuấn, ông Kiên - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đông Bình - như ngồi trên đống lửa. Trước khi bị công an "hỏi thăm", ông Kiên bàn với vợ kế hoạch tẩu tán tài sản.

TRỌN BỘ