Chỉ cần đóng thấp nhất 5,2 triệu đồng, và cao nhất là 88 triệu đồng, để trở thành doanh nhân có hiệu suất cao của cộng đồng doanh nhân có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới. Lời quảng cáo này đã thu hút hàng nghìn người dân đóng tiền và trở thành thành viên của công ty Zclouding - 1 công ty giới thiệu là kinh doanh sản phẩm số trên internet. Và nếu tiếp tục kêu gọi người khác tham gia thì sẽ được nhận hoa hồng từ 60%-90%. Người dân phản ánh về dấu hiệu bất thường trong hoạt động của công ty này.

TRỌN BỘ