Từ nay cho đến ngày bầu cử 23/5 sẽ là giai đoạn cao điểm để các ứng cử viên có thể tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử. Một trong những kinh nghiệm đó là trình bày chương trình hành động sao cho dễ hiểu, lắng nghe ý kiến khi tiếp xúc cử tri, chỉ hứa những gì trong thẩm quyền của mình nếu được bầu.

TRỌN BỘ