Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" đã được Thủ tướng phê duyệt. Bộ Công an đang xây dựng Trung tâm Điều hành giao thông thông minh, sẽ huy động tối đa dữ liệu từ các camera hiện có của người dân ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Nhiều người đồng thuận, nhưng cũng có nhiều ý kiến lo lắng về vấn đề bảo mật thông tin.

TRỌN BỘ