Đảm bảo an toàn khi triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, tất cả các điểm tiêm phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là nhấn mạnh của Bộ y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố diễn ra vào sáng nay để triển khai công tác tiêm chủng vắc xin covid-19.

TRỌN BỘ