Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng như các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ những nơi bệnh nhân từng đi và đến. Cơ quan y tế cũng phun hóa chất Cloramin B khử khuẩn bề mặt tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên và bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đồng thời, và kích hoạt lại một số điểm chốt chặn nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

TRỌN BỘ