Đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ và đi cùng với số bệnh nhân tăng cao là số chi phí y tế khổng lồ khiến cho nhiều người dân nước này khó có thể trang trải được. Nhiều người dân Ấn Độ đang phải vật lộn để thanh toán các khoản vay vì mục đích điều trị y tế.

TRỌN BỘ