Theo kế hoạch đề ra, từ 1/3 các chi Cục Thống kê quận, huyện của Tp. Đà Nẵng đã và đang tiến hành hướng dẫn các đơn vị cung cấp thông tin để thu thập số liệu, phục vụ cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021.

TRỌN BỘ