Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, mục đích là kiểm soát người từ vùng dịch trở về, để tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu khi mà dịch bệnh đã lan ra 22 tỉnh, thành phố. Và đặc biệt, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

TRỌN BỘ