Đến lúc này, TP. Đà Nẵng hầu như đã mở lại tất cả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tuy nhiên TP. Đà Nẵng vẫn duy trì các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào thành phố. Mấy ngày nay nhiều chốt kiểm soát đã xảy ra ùn tắc do lượng người và phương tiện tăng cao.

TRỌN BỘ