Theo Hiệp hội Cá Tra Việt Nam, chỉ cần người tiêu dùng đón nhận thì thị trường trong nước sẽ có chỗ cho 10 - 20% lượng cá tra, tương đương với thị trường Mỹ.