Đủ máy tính, trang thiết bị kết nối với internet là điều kiện cần để các em học sinh có thể học trực tuyến hiệu quả. Bên cạnh đó cũng cần những đổi mới và sáng tạo trong thiết kế bài giảng trực tuyến, các phần mềm hỗ trợ giúp việc học online trở nên hấp dẫn và sinh động hơn, trong đó có những phần mềm giúp các bạn trẻ tham gia những sân chơi sáng tạo công nghệ, làm quen với xu hướng công nghệ mới như 3D hay lập trình robot.

TRỌN BỘ