Tại Mỹ, chi tiêu mua sắm trực tuyến ngày Black Friday lần đầu tiên giảm trong nhiều năm, trong khi số lượng người mua sắm tại các cửa hàng giảm từ 28%. Điều này khiến cho ngày lễ mua sắm Cyber Monday vào hôm qua (29/11) cũng không quá sôi động tại Mỹ.

TRỌN BỘ