Người Jrai ở Gia Lai theo chế độ mẫu hệ, đời sống lứa đôi là tập tục“bắt chồng” với nhiều phong tục rất độc đáo. Thế nhưng mấy năm gần đây, ở vùng Krrông Pa và mộ số huyện xuất hiện tình trạng nhà trai “thách cưới”, đưa ra nhiều yêu cầu gây tốn kém và nhiều hệ lụy khác. Nhiều cô gái Jrai nghèo không có tiền để “bắt chồng” đành chọn cách “bắt nợ”. Và từ đó nảy sinh nhiều chuyện dở khóc, dở cười..... làm mất đi những giá trị tốt đẹp về thuần phong, mỹ tục, văn hóa của đồng bào Jrai đã tồn tại từ ngàn đời nay.

TRỌN BỘ