Kể từ khi Thành phố Hải Phòng phát hiện ca nhiễm COVID- 19 đầu tiên, gần 1 tuần đã trôi qua, cuộc sống người dân xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên ít nhiều bị xáo trộn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của thành phố và chính quyền địa hương, mọi sinh hoạt của người dân đang dần được cân bằng trở lại.

TRỌN BỘ