Nền kinh tế Li băng đang trải qua thời kỳ suy thoái kéo dài với hơn 1 nửa dân số phải sống trong tình trạng nghèo đói, cộng thêm áp lực từ dịch COVID-19. Vậy mà người dân Li băng lại vừa phải đối mặt với 1 vấn đề nữa. Cuộc khủng hoảng khan hiếm nhiên liệu đang làm gián đoạn cuộc sống của người quốc gia Trung Đông này.

TRỌN BỘ