Ở Cuộc hẹn cuối tuần số lần này, khán giả sẽ thấy một nghệ sĩ Tự Long hoạt ngôn, hóm hỉnh và thường xuyên "cướp diễn đàn" của người dẫn chương trình vì "chưa hỏi đã trả lời xong".

TRỌN BỘ