FBI giành chiến thắng quan trọng khi thu hồi được khoản tống tiền Bitcoin và triển khai ứng dụng mã hóa, nhưng giới tội phạm vẫn nắm lợi thế. Những đột phá này bắt nguồn một phần từ việc giới chức hành pháp đã tìm ra cách tận dụng hai công nghệ đang phát triển rất nhanh: tiền ảo và mã hóa, vốn là lợi thế của tội phạm trong quá khứ. Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng những sự kiện này không thay đổi được thách thức mà giới chức các nước đang đối mặt trong thế giới kỹ thuật số.

TRỌN BỘ