Ngân hàng TW Cuba cho biết hiện các ngân hàng của nước này ngày càng khó tìm được những ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính quốc tế sẵn sàng tiếp nhận, chuyển đổi hoặc xử lý USD dưới dạng tiền mặt. Quy định mới được công bố trước khi chính phủ Cuba dự kiến trình bày nghị quyết thường niên tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ áp dụng với quốc gia này trong hàng thập kỷ qua.

TRỌN BỘ