Những chiếc taxi sơn màu vàng là một biểu tượng văn hóa của Tp. New York, Mỹ. Thế nhưng biểu tượng này đang bị lung lay bởi đại dịch COVID-19. Nhiều lái xe taxi đứng trước một tương lai bất định.

TRỌN BỘ