Với diện tích hơn 40.000ha, khu bảo tồn Phú Quốc tỉnh Kiên Giang có hệ sinh thái cỏ biển và san hô vô cùng quý hiếm. Sau vụ việc san hô ở vùng biển Nha Trang bị chết hàng loạt nơi đây lại đừng trước nguy cơ tương tự. Nguyên nhân đến từ các công trình xây dựng trái phép ngay trong khu bảo tồn.

TRỌN BỘ