Báo chí châu Âu tuần qua có một số bài về việc công nghiệp xe hơi châu Âu đang buộc phải từ bỏ sở trường công nghệ cơ khí vượt trội, để lao vào một lĩnh vực hiện đang là sở đoản, xe hơi chạy điện. Ví dụ như về nguyên liệu sản xuất pin cho xe hơi chạy điện, thì châu Âu vẫn phải lệ thuộc châu Á, chứ chưa thể tự chủ được.

TRỌN BỘ