Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã kéo theo rất nhiều những thay đổi trong thói quen của mỗi người. Trong những thay đổi đó, việc giữ khoảng cách an toàn luôn là tiêu chí hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Và ở lĩnh vực y tế cũng vậy.

TRỌN BỘ