Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc mua hàng từ xa đang ngày càng phổ biến. Với 1 lượng lớn đơn hàng đặt qua mạng, đây là cơ hội cho những sàn kinh doanh thương mại điện tử, doanh nghiệp bán lẻ và cả đơn vị vận chuyển.

TRỌN BỘ