TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện phải báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 vào thứ 6 hàng tuần, kết quả này được công bố tại Cổng thông tin COVID-19 TP. Hồ Chí Minh và Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

TRỌN BỘ