Dự kiến, bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Bộ Công An sẽ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân. Đến tháng 7/2021, Bộ Công an dự kiến sẽ cấp đủ 50 triệu thẻ căn cước cho tất cả công dân trong độ tuổi quy định. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội và một số đơn vị khác đã hoàn tất công tác tuyên truyền và chuẩn bị, sẵn sàng triển khai việc cấp thẻ căn cước có gắn chip điện tử cho người dân.

TRỌN BỘ