Đây là thời điểm mà chúng ta nhận thức rõ ràng nhất về việc mỗi cá nhân trên toàn thế giới cần thay đổi nhận thức trong ứng xử với thiên nhiên, cùng chung tay trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

TRỌN BỘ