Tết đã đến rất gần rồi và "Thưởng Tết" là điều mà ai trong số chúng ta cũng mong chờ. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã và đang tàn phá nặng nề nhiều ngành nghề khác nhau đặc biệt là ngành dịch vụ lữ hành. Với họ, Tết năm nay, có việc làm, có thu nhập đã là một điều may mắn.

TRỌN BỘ