Mọi trẻ trong cộng đồng đều có nguy cơ bị xâm hại tình dục kể cả những trẻ sống trong gia đình nghèo hay gia đình khá giả. Không những trẻ em gái mà trẻ em là nam giới cũng có thể trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục.Xâm hại tình dục trẻ em không chỉ gây ra cho các em vêt sẹo trên thân thể, mà trẻ còn phải chịu những vết thương lớn về mặt tinh thần.Đáng nói, sau khi bị xâm hại nạn nhân thường không hoặc không dám kể về những gì đã diễn ra với chúng.

TRỌN BỘ