Bao quy đầu là lớp da mỏng bao lấy phần đầu của dương vật nam giới, phần niêm mạc da đó có thể di động được, vừa là phần bảo vệ nam giới khỏi vi khuẩn xâm lược và có thể lột xuống để vệ sinh sạch sẽ. Khi nam giới mới được sinh ra đời, phần bao quy đầu sẽ bó chặt lấy đầu dương vật, cho nên hầu hết đàn ông sẽ bị dài bao quy đầu sinh lý. Tuy nhiên, trong quá trình dậy thì phần niêm mạc da đó sẽ có thể lột xuống dễ dàng để nam giới thuận tiện trong sinh hoạt.

TRỌN BỘ