Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Cầu Đường, tiền thân là Nhà máy cơ khí Cầu Đường thuộc Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam, có trụ sở tại 460 Trần Quý Cáp hiện nằm trong danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch đô thị.

TRỌN BỘ