Số liệu vừa được Tổng cục thống kê công bố, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm nay ước đạt gần 300 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh xuất khẩu truyền thống, nhiều doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng thị trường bằng việc xuất hàng qua kênh thương mại điện tử.

TRỌN BỘ