Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã cơ bản được kiểm soát và khoanh vùng. Tuy nhiên, huyện Việt Yên còn gần 60.000 công nhân ngoại tỉnh đang lưu trú. Nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng để góp phần giảm bớt những khó khăn, nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh. Tỉnh Bắc Giang đã triển khai phối hợp đưa người lao động của các tỉnh, thành phố tạm thời trở về địa phương nơi cư trú trên cơ sở đề xuất và nguyện vọng của các tỉnh.

TRỌN BỘ