Khi dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thì các trung tâm thể thao chỉ biết cấm trại để đảm bảo an toàn, điều này ảnh hưởng khá nhiều tới các VĐV, đặc biệt là vấn đề đầu tóc.

TRỌN BỘ